Phim tài liệu về Bác

Phim tài liệu quý của Liên Xô về Bác Hồ- Hồ Chí Minh trên đất nước Lê nin (đăng ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Toàn cảnh Bác đọc tuyên ngôn sáng 2-9-1945 (đăng ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Hồ Chí Minh trong trái tim Nhân dân Cuba (đăng ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Giữ gìn thi hài Bác – nhiệm vụ đặc biệt và tuyệt đối bí mật (đăng ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Bác Hồ với quê hương Nghệ an (đăng ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Phản biện tin xuyên tạc Hồ Chí Minh là người Tàu (đăng ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Bản di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ Tịch (đăng ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình của thời đại (đăng ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Nơi huyền thoại bắt đầu (đăng ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Hồ Chí Minh, bài ca tự do (đăng ngày 25 tháng 9 năm 2017)

Bác Hồ người cho em tất cả (đăng ngày 25 tháng 9 năm 2017))

Hồ Chí Minh – Ánh sáng trong rừng thẳm (đăng ngày 25 tháng 9 năm 2017)

Hồ Chí Minh - Fidel Castro những sự tương đồng (đăng ngày 25 tháng 9 năm 2017)

Con đường mang tên Bác (đăng ngày 25 tháng 9 năm 2017)

Nhận diện sự thật - Xuyên tạc thân thế cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lời tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trận Điện Biên Phủ trên không

Không thể xuyên tạc chân lý của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh đi ra từ nhân loại

Dấu chân của của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sainte-Adresse - Pháp

Cuộc gặp gỡ lịch sử (chuyện ít biết về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hợp tác với CIA Mỹ)

Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn

Theo dấu chân Người

Nguyễn Ái Quốc ẩn số từ nước Pháp

Muôn và tình thương yêu của Bác

Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông

Nguyễn Ái Quốc ở Mạc Tư Khoa (Liên Xô)

Hẹn gặp lại Sài Gòn

Phỏng vấn Ông Vũ Kỳ thư ký của Bác Hồ

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh qua những bức thư

Từ Thành Phố này Người đã ra đi

Thi đua là yêu nước

Bác Hồ với công tác xây dựng Đảng

Ngôi sao Việt Nam Hồ Chí Minh

Ước mơ từ Bến Nhà Rồng

Hồ Chí Minh chân dung một con người

Displaying 1-1 of 1 result.

Ký ức bến Nhà Rồng

Displaying 1-1 of 1 result.

Bác Hồ sống mãi

Những giờ phút cuối đời của Bác

Bác Hồ sang Pháp

Hồ Chí Minh đi thăm Ấn Độ

Bác Hồ sống mãi trong lòng Miền Nam

Di chúc Bác Hồ soi đường chúng ta đi

Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Pháp

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người

Bác Hồ với báo Việt Nam độc lập

Tấm lòng người dân Cà Mau với Bác Hồ

Đền thờ Bác Hồ

Tên Người đẹp mãi

Hình ảnh Bác ở Mát xơcơva - Liên Xô

Hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch

Hồ Chí Minh cội nguồn cảm hứng sáng tạo

Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp

Hồ Chí Minh sức lan tỏa của một nhân cách

Hồ Chí Minh và những di ngôn kinh điển dành cho hậu thế

Hồ Chí Minh với cách mạng tháng 10

Mùa sen nhớ Bác

Hoài bão Hồ Chí Minh

Hoạt động và các sự kiện về cuộc đời hoạt động của CT Hồ Chí Minh

Nước nguồn Pác Bó

Ngày lịch sử

Displaying 1-2 of 2 results.

Ngoại giao phá vây

Người bạn thầm lặng của Bác

Người cận vệ của Bác

Người đi tìm hình của nước

Người là niềm tin tất thắng

Nguyễn Ái Quốc đến với Lê Nin

Phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh ẩn số Việt Nam

Displaying 1-1 of 1 result.

Hồ Chí Minh nhìn từ thế kỷ 21

Displaying 1-1 of 1 result.

Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam

Hồ Chí Minh một hành trình

Con đường cứu nước - Hồ Chí Minh

Displaying 1-1 of 1 result.

Hồ Chí Minh với nước Nga